Category Archives: Chưa được phân loại

Xe đạp Fixed Gear là gì ? Giới thiệu về xe đạp Fixed Gear

Xe đạp Fixed Gear là gì??? Xe đạp fixed gear là một loại xe đạp có nhông của xe gắn thẳng vào bộ truyền động của pê-đan. Khi đó, nếu bạn muốn phanh thì chỉ cần đạp ngược lại là xe sẽ không thể tiến tiếp được nữa. 1. Giới thiệu về xe đạp fixed […]

X